Rocky Спускане DH МТБ Маршрут

Rocky Спускане DH МТБ

GPS трак на един много труден, PRO маршрут за планинско колоездене – спускане, DH МТБ, част от Боровец Байк Парк.

Дължина | Total distance: 2549 m
Максимална височина | Max elevation: 1772 m
Минимална височина | Min elevation: 1339 m
Сборно изкачване | Total climbing: 11 m
Сборно спускане | Total descent: -443 m

Свали файл | Download file: 3_Rocky.gpx