Условия за ползване it-maps

Условия за ползване it-maps

Условия за ползване

Условия за ползване на картите на it maps, iskartour и услугите на уеб сайта https://it-maps.iskartour.com

Индекс

I Въведение

Основите на услугите на картите it maps, iskartour и на уеб сайта https://it-maps.iskartour.com, за какво се носи отговорност, за какво не се носи отговорност и правилата за използване на услугите на картите it maps, iskartour и на уеб сайта https://it-maps.iskartour.com.

II. Поверителност

Условия на картите it maps, iskartour и на уеб сайта https://it-maps.iskartour.com, обхващащи поверителността.

III. Незаконна и друга неразрешена употреба

Определя неправилно или злоупотребяващо поведение и ограничения и условия за използване на лични данни.

IV. Използване от юридическо лице

Допълнителни условия.

V. Крайни потребители и известие

Прилагане на тези условия към крайните потребители (ако ги имате).

VI. Анулиране или спиране на акаунт

Независимо дали е доброволно или неволно.

VII. Допълнителни условия

Обратна връзка, разделимост и липса на други отношения.

VIII. Спорове и юрисдикция

Правно място, юрисдикция и срок.

IX. Отказ от отговорност

Използване на картите it maps, iskartour и на уеб сайта https://it-maps.iskartour.com на ваш риск.

X. Ограничения на отговорността

Ограничения на отговорността.

XI. Промени в Услугите или Условията

Какво се случва, когато тези условия се променят?

I Въведение

Благодарим ви, че използвате картите © Атанас Шуманов, it maps, iskartour и уеб сайта https://it-maps.iskartour.com. Тези условия обхващат вашето използване на услуги, официално експлоатирани и предоставени от картите © Атанас Шуманов, it maps, iskartour и на уеб сайта https://it-maps.iskartour.com. По-специално това са:

– уебсайта https://it-maps.iskartour.com и свързаните с него услуги и API,

– печатни издания и публикации с картите © Атанас Шуманов, it maps, iskartour,

– карти, изработени по изрично разписан и подписан договор* с клиенти, на базата на картографският материал на © Атанас Шуманов, it maps, iskartour.

* За всеки отделен договор, освен клаузите на „Условия за ползване“ се прилагат клаузите, включени във всеки конкретен договор.

Използвайки тези Услуги, вие се съгласявате да бъдете обвързани от следните Общи условия, актуализирани от време на време (общо „Условия за ползване“). Моля, прочетете ги внимателно. Ако не сте съгласни с тези Условия, не можете да използвате Услугите.

Моля, имайте предвид следното:

а) – it-maps.iskartour.com като хост: https://it-maps.iskartour.com е частен проект, инициятива и инвестиция.

Картографският материал, публикуван на https://it-maps.iskartour.com е собственост на © Атанас Шуманов, it maps, iskartour.

Нито една част от печатните издания на © Атанас Шуманов, it maps, iskartour и/или картите, публикувани на уебсайта https://it-maps.iskartour.com, не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана и/или предавана, под каквато и да е форма и начин, електрронен или механичен, включително фотокопиране, записване или чрез каквито и е системи за съхранение на информация, без предварително писмнено разрешение на автора, разписано и подписано в договор.

Всички карти на © Атанас Шуманов, it maps, iskartour и картите, публикувани на уебсайта https://it-maps.iskartour.com, са предоставени, само за съпоставяне и ориентиране на местноста! Вие носите цялата отговорност и риск, в случай че използвате картите за други цели.

Регистрирайки се в сайта https://it-maps.iskartour.com, вие декларирате, че сте се запознали с настоящите „Условия за ползване“ и сте съгласни с тях.

б) – Вие носите отговорност за собствените си действия: Вие носите юридическа отговорност за вашите редакции и публикувани материали, така че за ваша собствена защита трябва да проявявате повишено внимание и да избягвате да допринасяте за каквото и да е съдържание, което може да доведе до наказателна или гражданска отговорност съгласно приложимите закони.

За данните на https://it-maps.iskartour.com, достъпни чрез тези Услуги, се прилагат настоящите „Условия за ползване“.

Въпреки че се надяваме https://it-maps.iskartour.com и поддържащите проекти да продължат в обозримо бъдеще, ние си запазваме правото да спрем или прекратим Услугите по всяко време, със или без причина, и със или без предизвестие.

II. Поверителност

Молим ви да прегледате условията на нашата Политика за поверителност, така че да сте наясно как събираме и използваме вашата информация. Някои аспекти на Услугите изискват да имате https://it-maps.iskartour.com акаунт и да сте влезли в този акаунт, докато имате достъп до тези аспекти.

Тъй като нашите Услуги се използват от хора по целия свят, личната информация, която събираме, може да се съхранява и обработва във всяка друга държава, в която ние или нашите агенти поддържаме съоръжения. Ако сте жител на EU, EEA или EFTA, вашата информация ще се съхранява и обработва в съответствие с GDPR. Ако сте жител на друга държава, вие се съгласявате с такъв трансфер на информация извън вашата страна, като използвате нашите Услуги.

Съгласявате се да поддържате актуалната и пълна информацията за връзка, свързана с вашия https://it-maps.iskartour.com акаунт. Информацията за контакт ще се използва в съответствие с Политиката за поверителност.

III. Незаконна и друга неразрешена употреба

Вие сте единствено отговорни за спазването на всички приложими закони, разпоредби и споразумения на трети страни при използването на Услугите. Вие представяте, че не сте и не се контролирате от физическо лице, организация или дружество, организирано или разположено в държава или територия, която е обект на наложени санкции, или в който и да е списък с ограничения или санкции, поддържан от Република България.

Не можете да използвате Услугите по начин, който може да повреди или претовари Услугите или да попречи на използването на Услугите на която и да е друга страна. Вие се съгласявате да спазвате Политиките за използване на https://it-maps.iskartour.com и други политики, публикувани на уебсайта на https://it-maps.iskartour.com заедно с Услугите, включително придружаващата документация. Тези политики са включени чрез позоваване в настоящите условия.

Не можете да използвате Услугите за:

– Разпространява или съхранява материали, които нарушават авторските права, търговската марка, патента, търговската тайна или друго право на интелектуална собственост на което и да е лице;

– Да се представяте за всяко лице, да създавате фалшива самоличност (псевдонимът не се счита за фалшива самоличност) или по друг начин да се опитвате да заблудите другите относно самоличността или произхода на каквато и да е комуникация или да участвате в измама;

– Намесване или опит за неоторизиран достъп до която и да е компютърна мрежа;

– Качвате, предавате или ни предоставяте каквато и да е информация, която е предмет на специфична наредба на правителството на Европейския съюз или Република България, включително, без ограничение, лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически убеждения, религиозни или философски убеждения или членство в синдикати или генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, данни относно здравето, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице (различни от лични данни за вас, които допринасяте за вашата потребителска страница или публикации в дневник, което е напълно доброволно от ваша страна и можете да изтриете по всяко време), или данни, свързани с наказателни присъди и престъпления или свързани мерки за сигурност, и информация, предмет на законите за контрол на износа или икономическите санкции;

– Оперирате с опасни бизнеси като аварийни служби или контрол на въздушното движение, когато използването или отказът на Услугите може да доведе до смърт, нараняване или значителни материални щети;

– Предава вируси, троянски коне или друг злонамерен код или програма;

– Участвате във всякаква форма на нежелана реклама;

– Пресъздавате или проксирате която и да е част от Услугите, за да избегнете тези Условия (включително да помагате на някой друг в това);

– Съхранявайте данни, достъпни чрез Услугите, за да избегнете тези Условия (включително да помагате на някой друг в това); или

– Участвате в каквато и да е друга дейност, която https://it-maps.iskartour.com основателно счита за противоречаща на духа или намерението на настоящите Условия.

За да постигнем целта за разпространение на данни, които са наистина отворени, необвързани с права на трети страни и с високо качество, ние не поддържаме анонимни разпространители и не запазваме допълнителни, негеографски данни на основание на легитимен интерес.. Общите законни интереси, за които потребителите на данни от https://it-maps.iskartour.com, често обработват лични данни, включват усилия за редактиране на публикации и целостта на данните, които включват:

– идентифициране на всички публикации, направени от акаунт,

– свързване с потребителя, в случай на въпроси относно естеството и източника на публикацията,

– откриване, премахване и коригиране на спам акаунти, вандализъм и нарушения на правата на трети страни,

– улесняване на комуникацията между участниците в https://it-maps.iskartour.com.

IV. Използване от юридическо лице

Ако сключвате това споразумение от името на вашата компания или друго юридическо лице, вие заявявате, че имате правомощието да обвържете това лице с настоящите условия, като в този случай „вие“ ще означава лицето, което представлявате.

V. Крайни потребители и известие

Не можете да разрешите на крайните потребители или други трети страни да използват Услугите по какъвто и да е начин, който би представлявал нарушение на настоящите Условия, ако бъде извършено от вас, и вие се съгласявате да предприемете разумни усилия за предотвратяване на такова използване. Вие се съгласявате да уведомите незабавно писмено https://it-maps.iskartour.com, ако узнаете за незаконно присвояване или неоторизирано използване на Услугите.

VI. Анулиране или спиране на акаунт

Можете да спрете да използвате Услугите по всяко време.

Освен това можем да анулираме или спрем акаунта Ви за нарушаване на която и да е политика, определена от тези „Условия за ползване“. При анулиране или спиране правото ви да използвате Услугите ще спре незабавно. Опитът да се избегне анулиране или спиране (например чрез създаване на нов акаунт или използване на алтернативен акаунт) е нарушение на тези Условия.

Възможно е да нямате достъп до данни, които сте съхранили в Услугите, след като анулираме или спрем вашия акаунт. Вие носите отговорност за архивиране на данни, които използвате с Услугите.

Ако акаунтът или достъпът ви са блокирани или прекратени по някакъв начин по някаква причина, публичните ви приноси ще останат публично достъпни (при спазване на приложимите правила) и, освен ако не ви уведомим друго, вие все още можете да осъществявате достъп до нашите обществени страници с единствената цел да четете публично налично съдържание. При такива обстоятелства обаче е възможно да нямате достъп до своя акаунт или настройки.

Дори след като използването и участието ви са забранени, блокирани или преустановени по друг начин, настоящите Условия за ползване ще останат в сила по отношение на съответните разпоредби, включително раздели I-X.

VII. Допълнителни условия

Вие се съгласявате, че ние можем свободно да използваме и предоставяме всякакви отзиви, предложения, идеи, искания за подобрения, препоръки или друга информация, която предоставяте във връзка с Услугите.

Ако някоя разпоредба на настоящите Условия се счита за незаконна, невалидна или по някаква причина неприложима, тогава тази разпоредба ще се счита за отделима от настоящите Условия и няма да засегне валидността и изпълняемостта на останалите разпоредби. Заглавията са само за удобство и нямат правно или договорно действие.

Вие се съгласявате, че не съществува съвместно предприятие, партньорство, заетост или отношения между агенции между вас и https://it-maps.iskartour.com, в резултат на тези Условия или използването от вас на Услугите. Освен това потвърждавате, че между вас и https://it-maps.iskartour.com, не са създадени поверителни, поверителни, предполагаеми по договор или други отношения, освен съгласно настоящите условия.

VIII. Спорове и юрисдикция

За всички условия, които изрично не са уредени в този „Условия за ползване се прилага Общото

Българско Законодателство.

IX. Отказ от отговорност

Използването на Услугите е на ваш собствен риск. Ние предоставяме Услугите на принципа „както е“ и „както е на разположение“ и изрично се отказваме от всички изрични или подразбиращи се гаранции от всякакъв вид, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и не- нарушение. Ние не даваме гаранция, че нашите Услуги ще отговарят на вашите изисквания, ще бъдат безопасни, сигурни, непрекъснати, навременни, точни или без грешки.

Ние не носим отговорност за съдържанието, данните или действията на трети страни и вие освобождавате нас, нашите директори, служители, служители и агенти от всякакви искове и щети, известни и неизвестни, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с иск, който имате срещу такива трети страни. Никакви съвети или информация, независимо дали са устни или писмени, получени от Вас от нас или чрез или от нашите Услуги, не създават гаранция, която не е изрично посочена в тези Условия.

Всички материали, изтеглени или получени по друг начин чрез вашето използване на нашите Услуги, се извършват по ваша собствена преценка и риск и вие ще носите единствената отговорност за всяка повреда на вашата компютърна система или загуба на данни в резултат на изтеглянето на такъв материал. Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност или отговорност за изтриването или несъхранението или предаването на каквото и да е съдържание или комуникация, поддържани от услугата. Ние си запазваме правото да създаваме ограничения за използване и съхранение по наше собствено усмотрение по всяко време със или без предизвестие.

Можем да добавяме, променяме, заменяме, премахваме или прекратяваме функциите и функциите на Услугите, включително API. Вашата отговорност е да се уверите, че обажданията или заявките, които правите към Услугите, са съвместими с актуалните приложни програмни интерфейси (API) и методи за удостоверяване и че правилно обработвате отговорите.

Някои държави или юрисдикции не разрешават типовете отказ от отговорност в този раздел, така че те може да не се отнасят до вас нито частично, нито изцяло в зависимост от закона.

X. Ограничение на отговорността

https://it-maps.iskartour.com няма да носи отговорност пред вас или пред която и да е друга страна за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални, последващи или примерни щети, включително, но не само, щети за загуба на печалба, репутация, използване, данни или други нематериални загуби.

XI. Промени в Услугите или Условията

Ние можем да модифицираме тези Условия и други условия, свързани с Вашето използване на Услугите (като нашата Политика за поверителност) от време на време, като публикуваме променените условия на уебсайта на https://it-maps.iskartour.com. Всички промени ще влязат в сила веднага след публикуването им на уебсайта на https://it-maps.iskartour.com, освен ако не посочват по-късна дата. Промените няма да се прилагат със задна дата. Моля, проверявайте периодично тези Условия за промени – Вашето продължително използване на Услугите след влизане на новите Условия в сила представлява задължителното Ви приемане на новите Условия.

Текстът на тези условия влиза в сила от датата на публикуването им.

Условия за ползване it-maps