По активности


By Activities

Тракове на маршрути, практикувани по активности, попадащи в покритието на детайлните карти на it-maps, iskartour, публикувани от всички потребители, с визуализирани, записаните в траковете маршрут и точки (POI), и следните технически характеристики:

- Дължина
- Максимална надморска височина
- Минимална надморска височина
- Сборно изкачване
- Сборно спускане

С възможност за сваляне на маршрута във формат .GPX, съвместим с всички GPS устройства и навигационни системи.