Мечока МТБ маршрут спускане DH

Мечока МТБ маршрут спускане DH

GPS трак на лесен маршрут за планинско колоездене, МТБ – спускане DH.

Дължина | Total distance: 2619 m
Максимална височина | Max elevation: 1252 m
Минимална височина | Min elevation: 991 m
Сборно изкачване | Total climbing: 29 m
Сборно спускане | Total descent: -290 m

Свали файл | Download file: 9_Bears_Pines_Bansko_MTB_2018.gpx


5-дневна прогноза за времето по планините, в покритието на картите на it-maps

Бюлетин Планинска Спасителна Служба