Карта Пирин Южен Първо-издание

Карта Пирин Южен Първо-издание

Карта Южен Пирин, Първо печатно издание, ISBN 978-619-90476-4-4
Мащаб 1:25000, хоризонтали през 10м.
Изданието е джобен формат, 12/22 сгънато и 100/70 см., разгънато.

Първото печатно издание на Картата Южен Пирин е в мащаб 1 : 25000 и хоризонтали през 10 метра, с много нови детайли по топографията, много подобрени елементи по дизайна, за по-удобно и лесно разчитане и изцяло нов, изключително детайлен терен.

Отразени са границите на всички защитени територий, попадащи в ареала на картата, маркирани туристически маршрути, хижи, заслони, информационни центрове, съоръженията на ски зоните и всички детайли, съответстващи на мащаба.

Изданието отново е поставено в 100% прозрачен PVC джоб и новото е, че джобчето е с отвор от горната, къса страна. Към изданието сме приложили нова мащабна линиика с разграфена скала, за лесно измерване на разстояние, разграфена скала от 1 десетична арк минута, за лесно измерване на географски координати и скала с разстоянието между хоризонталите, за измерване наклона на склона, в градуси и проценти.


Издател: © Атанас Шуманов, it maps, iskartour – автор-издател


Това печатно издание се разпространява от асоциация „Свободни планини“ 

Карта Пирин Южен Първо-издание

И не на последно място, това печатно издание беше реализирано, с подкрепата на:

Линк към покритието на картата, на страницата с подробната интерактивна карта на it-maps, iskartour. (Отваря се в нов раздел).

Карта Пирин Южен Първо-издание