Карта Дедово регион it-maps

Карта Дедово регион it-maps

Детайлна Широкоформатна табло-борд карта, за външно информационно табло.

Таза карта беше изработена безвъзмездно, по молба на Пистова спасителна служба / Rescue Service


5-дневна прогноза за времето по планините, в покритието на картите на it-maps

Бюлетин Планинска Спасителна Служба