Карта Витоша Първо издание

Карта Витоша Първо издание

Карта Витоша – първо издание, ISBN 978-954-91-624-2-4
Map мащаб 1 : 30000, хоризонтали през 25 м.
Изданието е джобен формат 12/22 сгънат и 100/70 см., разгънат вид.

Картата е в мащаб 1:30’000 и хоризонтали през 25 м. Картата е GPS съвместима с грид от 1 мин, Datum: WGS84, формат: Lat / Lon HDDD ° mm. mmm

Границите на всички защитени територии в зоната на картата са отразени на картата, любезно представени от дирекцията на Природен Парк „Витоша“.


Издател: © Атанас Шуманов, it-maps, iskartour.


И накрая, но не на последно място, това печатно издание се реализира с подкрепата на:

Хотел Кремиковци


Линк към покритието на картата, на страницата с подробната интерактивна карта на it-maps, iskartour. (Отваря се в нов раздел).