Кайзеров път Боровец

Кайзеров път Боровец

GPS трак на труден туристически маршрут за планински преход, трекинг.

Дължина | Total distance: 32918 m
Максимална височина | Max elevation: 2460 m
Минимална височина | Min elevation: 1386 m
Сборно изкачване | Total climbing: 1842 m
Сборно спускане | Total descent: -1260 m

Свали файл | Download file: Kaise_s_Road_Borovets.gpx


5-дневна прогноза за времето по планините, в покритието на картите на it-maps

Бюлетин Планинска Спасителна Служба