Говедарци Свети Георги Маршрут

Говедарци Свети Георги Маршрут

GPS трак на маршрут за Мързелива разходка : )

Дължина | Total distance: 3893 m
Максимална височина | Max elevation: 1311 m
Минимална височина | Min elevation: 1184 m
Сборно изкачване | Total climbing: 181 m
Сборно спускане | Total descent: -171 m

Свали файл | Download file: Sveti_Georgi_Govedartsi.gpx