Вихрен Кабата Трекинг Маршрут

Връх Вихрен Кабата Трекинг

GPS трак на труден туристически маршрут за планински преход, трекинг.

Дължина | Total distance: 3418 m
Максимална височина | Max elevation: 2913 m
Минимална височина | Min elevation: 1971 m
Сборно изкачване | Total climbing: 965 m
Сборно спускане | Total descent: -29 m

Свали файл | Download file: VIhren_Hut-Kabata-Vihren_Peak.gpx


5-дневна прогноза за времето по планините, в покритието на картите на it-maps

Бюлетин Планинска Спасителна Служба