ВиК МТБ маршрут спускане DH

ВиК МТБ маршрут спускане DH

GPS трак на труден маршрут за планинско колоездене, МТБ – спускане DH.

Дължина | Total distance: 2352 m
Максимална височина | Max elevation: 1258 m
Минимална височина | Min elevation: 991 m
Сборно изкачване | Total climbing: 25 m
Сборно спускане | Total descent: -293 m

Свали файл | Download file: 8_ViK_Bansko_MTB_2018.gpx


5-дневна прогноза за времето по планините, в покритието на картите на it-maps

Бюлетин Планинска Спасителна Служба