Шишманово кале Мързелива-разходка Mаршрут

Шишманово кале Мързелива-разходка Mаршрут

GPS трак на маршрут за Мързелива разходка : )

Дължина | Total distance: 9945 m
Максимална височина | Max elevation: 1053 m
Минимална височина | Min elevation: 956 m
Сборно изкачване | Total climbing: 177 m
Сборно спускане | Total descent: -204 m

Свали файл | Download file: Shishmanovo_Kale.gpx