Говедарци Свети Илия Маршрут

Говедарци Свети Илия Маршрут

GPS трак на маршрут за мързелива раходка : )

Дължина | Total distance: 5536 m
Максимална височина | Max elevation: 1485 m
Минимална височина | Min elevation: 1115 m
Сборно изкачване | Total climbing: 456 m
Сборно спускане | Total descent: -413 m

Свали файл | Download file: Sveti_Iliya_Govedartsi.gpx