The Treasure Hunter’s Rock Sport Crag Alpinism Route

The Treasure Hunter's Rock

GPS Route track to The Treasure Hunter’s Rock, Sport Crag and Alpinism Object

Дължина | Total distance: 2218 m
Максимална височина | Max elevation: 1542 m
Минимална височина | Min elevation: 1333 m
Сборно изкачване | Total climbing: 267 m
Сборно спускане | Total descent: -59 m

Свали файл | Download file: Skalata_na_Imanyara.gpx