Тегата МТБ маршрут спускане DH

Тегата МТБ маршрут спускане DH

GPS трак на средно труден маршрут за планинско колоездене, МТБ – спускане DH.

Дължина | Total distance: 2715 m
Максимална височина | Max elevation: 1284 m
Минимална височина | Min elevation: 943 m
Сборно изкачване | Total climbing: 49 m
Сборно спускане | Total descent: -390 m

Свали файл | Download file: 7_Tegata_Bansko_MTB_2018.gpx


5-дневна прогноза за времето по планините, в покритието на картите на it-maps

Бюлетин Планинска Спасителна Служба