Ситняково Сладката-вода Мусала Трекинг

Ситняково Сладката-вода Мусала Трекинг

GPS трак на труден туристически маршрут за планински преход, трекинг.

Дължина | Total distance: 11829 m
Максимална височина | Max elevation: 2919 m
Минимална височина | Min elevation: 1780 m
Сборно изкачване | Total climbing: 1406 m
Сборно спускане | Total descent: -267 m

Свали файл | Download file: Sitnyakovo-Sladkata-Voda-Musala-Peak.gpx


5-дневна прогноза за времето по планините, в покритието на картите на it-maps

Бюлетин Планинска Спасителна Служба