Руен Връх Трекинг Маршрут

Руен Връх Трекинг Маршрут

GPS трак на труден туристически маршрут за планински преход, трекинг.

Дължина | Total distance: 13310 m
Максимална височина | Max elevation: 2251 m
Минимална височина | Min elevation: 1607 m
Сборно изкачване | Total climbing: 773 m
Сборно спускане | Total descent: -134 m

Свали файл | Download file: Ruen_Peak.gpx


5-дневна прогноза за времето по планините, в покритието на картите на it-maps

Бюлетин Планинска Спасителна Служба