Равни дол МТБ Маршрут

Равни дол МТБ Маршрут

GPS трак на лесен маршрут за планинско колоездене, МТБ – крос-кънтри.

Дължина | Total distance: 9512 m
Максимална височина | Max elevation: 1305 m
Минимална височина | Min elevation: 1117 m
Сборно изкачване | Total climbing: 389 m
Сборно спускане | Total descent: -348 m

Свали файл | Download file: Ravni_Dol.gpx


5-дневна прогноза за времето по планините, в покритието на картите на it-maps

Бюлетин Планинска Спасителна Служба