Пътеводител Рила Румен Грънчаров

Пътеводител Рила Румен Грънчаров

Едно изключително изчерпателно, систематично, завладяващо и рецензирано издание от книгите – трябва да имам : )

Пътеводител Рила

от

Румен Грънчаров

С приложена карта на Рила 120К

Книгата предоставя обширна информация за историята, културното наследство, топонимията и природните богатства на планината – защитените територии, растителните и животинските видове и др. По общини са представени забележителностите в селищата и в самата планина, описаните над 150 маршрута, а също и интересни местни легенди. Пътеводителят предлага и богата практическа информация по отношение на условията за почивка и развитието на различни видове туризъм.

Пълноцветно издание
Брой страници: 536 стр. с приложена сгъната туристическа карта
Формат: 12 х 21,5 см.
Индивидуално пакетиране
ISBN: 978-954-378-100-3

За всички въпроси относно продажби, поръчки и доставки, официална уеб страница на изанието: https://tangra-bg.org/


Линк към покритието на картата, на страницата с подробната интерактивна карта на it-maps, iskartour. (Отваря се в нов раздел).

Пътеводител Рила Румен Грънчаров