Мусаленска пътека Ски път

ски път средно труден

GPS трак на ски път със средна трудност.

Дължина | Total distance: 7431 m
Максимална височина | Max elevation: 2139 m
Минимална височина | Min elevation: 1319 m
Сборно изкачване | Total climbing: 187 m
Сборно спускане | Total descent: -1007 m

Свали файл | Download file: Musalenska_Pathway_Ski_Road.gpx