Карта Северозападна Рила Боровец

Карта Северозападна Рила Боровец

Северозападна Рила и Боровец – Първо издание, ISBN 978-954-91624-1-5
Мащаб 1 : 35000, хоризонтали през 25 m.
Изданието е джобен формат, а размери 12/22 сгънато 100/70 см. разгънато.

Картата е в мащаб 1 : 35000, хоризонтали през 25 m. Картата е GPS съвместима, с изчертан грид през 1 мин., Datum: WGS84, Format: Lat/Lon hddd° mm. mmm’ 

  Отразени са границите на всички защитени територий, попадащи в ареала на картата, маркирани туристически маршрути, хижи, заслони, информационни центрове, съоръженията на ски зоните и всички детайли, съответстващи на мащаба. 


Издател: © Атанас Шуманов, it maps, iskartour – автор издател


И не на последно място, това печатно издание беше реализирано, с подкрепата на:

Bulgaria Portfolios

EMDI-E & BILD

Вадис консулт

Линк към покритието на картата, на страницата с подробната интерактивна карта на it-maps, iskartour. (Отваря се в нов раздел).

Карта Северозападна Рила Боровец