Карта Рила запад - 40К

Карта Рила запад – 40К

Карта Рила запад – първо издание, ISBN 978-954-91624-7-9
Мащаб 1:40000, хоризонтали през 25 м.
Изданието е джобен формат, 12/22 сгънато и 100/70 см., разгънато.

Картата е в мащаб 1:40000, хоризонтали през 25 м. Осветяването на релефа, светлосенки, от 90° (изток) Картата е GPS съвместима, с изчертан грид през 1 арк минута, Datum: WGS84, Format: Lat/Lon hddd° mm. mmm’ 

  Границите на всички защитени територии са отразени на картата, любезно предоставени от Национален Парк „Рила“. 


Издател: © Атанас Шуманов, it maps, iskartour – автор-издател


И не на последно място, това печатно издание беше реализирано, с подкрепата на:

Линк към покритието на картата, на страницата с подробната интерактивна карта на it-maps, iskartour. (Отваря се в нов раздел).

Карта Рила запад – 40К