Кайзеров път Говедарци

Кайзеров път Говедарци

GPS трак на труден туристически маршрут за планински преход, трекинг.

Дължина | Total distance: 17760 m
Максимална височина | Max elevation: 2551 m
Минимална височина | Min elevation: 1193 m
Сборно изкачване | Total climbing: 1469 m
Сборно спускане | Total descent: -513 m

Свали файл | Download file: Kaiser_s_Road_Govedartsi.gpx


5-дневна прогноза за времето по планините, в покритието на картите на it-maps

Бюлетин Планинска Спасителна Служба