Добавена нова карта it-maps.

Обхваща зоната от 42°6670′ до 43° Latitude, и от границата България /Сърбия до 24° Longitude.

Или обхваща района София, до Стара планина и от България/ Сърбия до Етрополе.